Køge Kommunes peerindsats er tværgående og forgrener sig i interne og eksterne samarbejdsrelationer, og så er den udviklet og drevet af mennesker, der selv har egne levede erfaringer med recoveryprocesser. Indsatsen har til formål at udvikle peerstøtteaktiviteter, der skal være med til at understøtte recovery og mental trivsel hos borgere med psykiske vanskeligheder og udgøres af tilbud om:

  • Recoverykurser og -workshops
  • Samskabelses- og netværksaktiviteter
  • Brobygning til kultur og foreningsliv

Tilbud og aktiviteter skal ses som trædesten, hvor peerstøtten er det brobyggende element, der er med til at understøtte og skabe sammenhæng tilbud imellem. Som deltager i tilbud og aktiviteter kan man frit bevæge sig og vælge ud fra behov, ressourcer og præferencer. Individuelle samtaler med en peermedarbejder kan afvikles ifm. afklaring af hvilke tilbud, der er relevante for den enkelte.

Vil du vide mere om Peerstøtte, Recovery og CHIME, har vi lavet en lille folder, du kan tilgå her.

 

Peerstøtte anvendes bredt i både kommunale indsatser og behandlingspsykiatrisk kontekst og er i praksis lige så forskellig som de mennesker, der udøver den. Vil du vide mere om peerstøtte, så har Psykiatrien Region Sjælland i samarbejde med PsykInfo i 2022 sat spot på peerstøtte som tendens og produceret dokumentarfilmen Indenfor Bliver Større – en film om peerstøtte (48 min.). Filmen følger to peermedarbejdere i deres arbejde på hhv. et af Køge Kommunes botilbud og på et sengeafsnit på psykiatrisygehuset i Slagelse. Du kan se filmen her.

 

2edqwdqdqdqwdqwdqwdqwdqwdwqdqwdqwdqwdqwdqwdqwdqwdqwdqwdqwdqwdqwdqwd
2edqwdqdqdqwdqwdqwdqwdqwdwqdqwdqwdqwdqwdqwdqwdqwdqwdqwdqwdqwdqwdqwd

Mand 38 år

“I Netværket deler vi  erfaringer og har fokus på det positive i livet”

Kvinde 29 år

“Mine oplevelser i skriveriet forplanter sig til andre dele af mit liv, og giver mig håb og optimisme”

Kvinde 39 år i Netværket

”Jeg har rykket mig mere på de to år jeg har brugt peerstøtte, end på de øvrige 13 år jeg har været i systemet”

“I Netværket deler vi  erfaringer og har fokus på det positive i livet”

“Mine oplevelser i skriveriet forplanter sig til andre dele af mit liv, og giver mig håb og optimisme”

”Jeg har rykket mig mere på de to år jeg har brugt peerstøtte, end på de øvrige 13 år jeg har været i systemet”