Værket Køge – morgendagens brugerstyrede hus

 

2024 har allerede været et hæsblæsende år for både nye og velkendte ansigter på det gamle aktivitetscenter og værested Den Gule Dør. Som del af en større omorganisering på Socialområdet i Køge Kommune, blev planerne for et fremtidigt og langt mere brugerstyret hus præsenteret ved et velbesøgt stormøde d. 16. april. Det skete på bagkant af en værestedsanalyse fra 2023, som både medarbejdere og et bredt udsnit af nuværende og potentielle brugere af værestederne i Køge Kommune har bidraget til. Analysen pegede bl.a. på et behov for at ændre en gammel kultur og i den manøvre også appellere til en yngre målgruppe på Den Gule Dør.

I Podværkets afsnit om Den Gule Dør kan du få tidligere værestedsmedarbejder Helle Nygaard Pedersens perspektiver på de nye initiativer og høre hende fortælle om, hvordan hun også ser en tilbagevenden til tidligere tiders tankegods om aktiv deltagelse og medbestemmelse. Du finder afsnittet på siden “podværket” under Værket Køge eller ved at klikke her.

Ideen bag

På baggrund af værestedsanalysen gik Peerindsatsen Køge på opfordring ombord på Sygehusvej 25B i januar 2024. Det gjorde vi med ambitioner om at skabe et åbent, levende, virksomt og brugerstyret hus, hvor deltagerne sætter dagsordenen. Som ambassadører for erfaringsbaseret hjælpekunst tror vi nemlig på, at den gode hjælp kvalificeres bedst af dem, der har brug for den. I praksis betyder det, at balancen mellem frirum og rum til forandring forskydes, så et passivt bruger-forbrug erstattes af mere aktiv brugerinitiering og -styring.

De indledende øvelser i processen kan du se i vores visuelle statusnotat fra 1. kvartal her

Fra Den Gule Dør til Værket Køge

På ugentlige, åbne arbejdsmøder har vi siden januar 2024 taget imod deltagernes ønsker, idéer og kritik ift. hvad der skal til, for at huset bliver et relevant sted at komme som deltager. Og i de snakke har der fra deltagerside også naturligt været drøftelser af, om et nyt sted med nye muskler skal have et nyt navn. Listen med forslag er over mange uger udvidet i samarbejde med husets brugere, og efter en afstemning faldt valget på Værket Køge. Et navn, der antyder den produktivitet, samskabelse og empowerment, som skal være husets DNA.

Adgang og Åbningstider

For mange brugere af huset har en af de store og synlige forandringer været, at der ikke længere er egentlige værestedsmedarbejdere, som åbner og lukker huset på faste tidspunkter. Det betyder dog ikke, at der ikke er fagprofessionelle på adressen, tværtimod. Flere medarbejdere vil også fremover få deres gang i huset og kan bruge det til kurser, grupper, samtaler, sparring, møder og lign.

Ideen om et 100% brugerstyret hus betyder også, at Værket Køge er åbent, når nogen bruger det. I takt med at flere grupper og aktiviteter flytter ind den kommende tid, vil åbningstiderne automatisk udvide sig og finde deres faste form.

 Vi arbejder på en løsning som gør, at brugere af huset får mulighed for selv at låse sig ind og ud og dermed bringe faciliteterne i anvendelse, når det passer og giver mening for dem selv.

Aktiviteter og events – aktuelt og i støbeskeen

Vi har allerede flere faste ugentlige grupper og aktiviteter som kører, og idéer til nye kommer hele tiden til. Aktuelt bruges Værket Køge af

Netværket, Podværket, Socialt Liv, madgrupper, Torsdagsklubben m.fl., og der er som altid mulighed for selvstændig brug af husets faciliteter (fx massagestole, musiklokale, spil, krea, værksted, IT mm.)

I juni måned byder Peerindsatsen også på Bål & Grill på Åsen, gamingevents samt infomøde om HøjskoleNetværket og Recoveryhøjskolen.

Parallelt med grupper, aktiviteter og events er vi også i gang med at indrette huset bid for bid med alt fra oprydning, maling, møblering og styling.

 

Er du interesseret i at være med – eller til en start blot høre mere – så kom forbi Værket Køge om mandagen kl. 10-12 og deltag i vores åbne arbejdsmøde. Kommunen giver kaffe…