Ud af Volden

 

I samarbejde med Social- og Boligstyrelsen deltager Køge Kommune i projektet Ud af Volden – Ind i Livet.

Ud af volden – ind i livet, er et ambulant forløb som består af støttende rådgivning og vejledning gennem indledende individuelle samtaler og samtaleforløb i grupper.

Med forløbet vil vi gerne hjælpe dig til at få et liv uden vold, og støtte dig til det liv du ønsker. Forløbet er for dig som bliver udsat for fysisk, psykisk eller andre typer af vold, af enten din partner, forælder eller anden der står dig nær.

Forløbet er også for dig, som har levet med vold i en nær relation, men som fortsat oplever at blive udsat for vold, enten gennem fælles børn eller ved stalking og chikane. Tilbuddet er også for dig, hvor volden helt er ophørt, men du fortsat føler at dine oplevelser med vold påvirker dig og dit liv.

Forløbet er for alle borgere i Køge kommune, uagtet køn, som er eller har været udsat for fysisk, psykisk eller andre former for vold af en partner, samlevende, forældre, stedforældre eller andre som betragtes at stå dem nær.

For at høre mere om tilbuddet kan du rette henvendelse til Ud af volden– ind i livet ved at ringe til Hegnetslund krisecenter tlf. 5667 2828, tryk 2 for Ud af volden– ind i livet, eller på mail til indilivet@koege.dk

Du kan også henvende dig i Åben Rådgivnings åbningstid mandag til onsdag: 9.00-14.00 torsdag: 12.00-18.00 og fredag: 9.00-13.00.

 

 

Kontakt

Hegnetslund krisecenter tlf. 5667 2828, tryk 2 for Ud af volden– ind i livet

Du kan også henvende dig i Åben Rådgivnings åbningstid mandag til onsdag: 9.00-14.00 torsdag: 12.00-18.00 og fredag: 9.00-13.00.

 

Hegnetslund krisecenter tlf. 5667 2828, tryk 2 for Ud af volden– ind i livet

Du kan også henvende dig i Åben Rådgivnings åbningstid mandag til onsdag: 9.00-14.00 torsdag: 12.00-18.00 og fredag: 9.00-13.00.