Sammen om livet

 

Har du selvmordstanker, så er du ikke alene. 15 % af den danske befolkning har i løbet af deres liv tanker om at tage deres eget liv.

I GRO Roskilde & Åben Rådgivning Køge tilbyder vi et kursus, hvis du har tanker om selvmord:

 

Sammen Om Livet er et kursus, hvor du får konkrete værktøjer til at håndtere svære følelser og tanker.

Indhold/emner på kurset:

– Giv symptomerne mening

– Kriseplan

– Opmærksomhedsfærdigheder

– Hold ud/Krisefærdigheder

– Følelsesregulering

– Relationsfærdigheder

 

Rammer:

Der er løbende optag på kurset.

Kurset forløber over 6 gange á 2 ½ timers varighed, med mulighed for at gentage kurset efter de 6 gange.

Kurset afholdes i Køge, hver anden torsdag i ulige uger kl. 12–14.30.

Sundhedscenter, Rådhusstræde 10C, 1.

 

Kurset, Sammen om livet, er en del af Sundhedsstyrelsens 3 årige projekt, dec. 2022 – dec. 2025, som har til formål at udvikle og implementere en evidensbaseret forebyggende tidlig indsats, til borgere med selvmordstanker.

 

Vil du tilmeldes og/eller vide mere, er du velkommen til at kontakte Åben Rådgivning Køge/Christian eller Jakob på telefon: 5667 2628 eller skrive til aar@koege.dk

 

Du kan også henvende dig i Åben Rådgivnings åbningstid mandag til onsdag: 9.00-14.00 torsdag: 12.00-18.00 og fredag: 9.00-13.00.

 

 

Kontakt

Vil du tilmeldes og/eller vide mere, er du velkommen til at kontakte Åben Rådgivning Køge/Christian eller Jakob på telefon: 5667 2628 eller skrive til aar@koege.dk

Du kan også henvende dig i Åben Rådgivnings åbningstid mandag til onsdag: 9.00-14.00 torsdag: 12.00-18.00 og fredag: 9.00-13.00.