Forandring & Balance

 

Kender du følelsen af at sidde fast i negative tankemønstre? Oplever du, at det kan være udfordrende at håndtere svære følelser? Så er dette kursusforløb måske noget for dig!

Når følelserne overmander os, kan vi udvikle strategier til at håndtere de svære følelser, som er mindre gode for os og dermed også for vores relationer. Disse strategier kan med tiden f.eks. udvikle sig til en personlighedsforstyrrelse, et misbrug eller andre psykiske udfordringer, der begrænser vores trivsel og muligheden for at leve det liv, vi ønsker os.

På kursusforløbet skal vi med inspiration fra Dialektisk adfærdsterapi (DAT), bl.a. arbejde på at blive klogere på vores følelsesliv, tanker og handlemåder. Du vil få redskaber til at træne din opmærksomhed, så du bliver bedre i stand til at genkende og være med svære følelser og håndtere udfordrende situationer på en mere hensigtsmæssig måde. Målet er at opnå bedre trivsel og balance hos dig selv og i dine relationer.

I løbet af kurset skal vi træne forskellige færdigheder:

Opmærksomheds-færdigheder: Træning af sin opmærksomhed giver mulighed for at blive mere bevidst om dine følelses-, tanke- og handlemønstre, som er første skridt på vejen til at kunne handle på andre måder.

Hold ud-færdigheder: Hold ud færdigheder handler om at træne evnen til og udvikle strategier til at håndtere og udholde smertefulde følelser og situationer, når du ikke umiddelbart kan forbedre situationen lige nu og her.

Relations-færdigheder: Handler om at udvikle færdigheder til at håndtere relationer med vores nærmeste eller med fremmede.

Følelsesregulering: Arbejdet med lære vores følelser at kende og at regulere dem kan øge kontrollen med vores følelsesliv, så vi bedre kan håndtere og være i situationer, som er følelsesmæssigt intense og smertefulde.

 

 

Rammer

Der er løbende optag på kurset. Du bliver inviteret til en forsamtale inden opstart, hvor du vil bliver præsenteret for hvad du kan forvente. Kontakt gerne Mette, Joan eller Jakob for yderligere info.

Kurset forløber over 16 gange á 2 timers varighed.

Kurset afholdes onsdage kl. 09.30-11.30.

Boholtevej 85A, 4600 Køge

Mette Pedersen: mette.pedersen@koege.dk tlf: 56 67 26 28

Jakob Knudsen: jakob.knudsen@koege.dk tlf: 21 19 20 25

Joan Jessie Skovgaard: joan.jessie.skovgaard@koege.dk  Tlf: 56 67 26 28