Kurser

I Åben Rådgivning kan du tilmelde dig kurser, hvor du har mulighed for i fællesskab med andre, at arbejde med dine udfordringer og samtidig få øje på og styrket dine ressourcer.

Formen vil veksle mellem oplæg, dialog og gruppeøvelser, hvor der lægges stor vægt på dine og de andre deltageres personlige erfaringer og behov.

Alle kurser er gratis for borgere i Køge Kommune.

 

Hvordan tilmelder jeg mig et kursus eller workshop?

Hvis du gerne vil deltage eller have mere information om et kursus eller en workshop i Åben Rådgivning, skal du kontakte Åben Rådgivning på tlf. 56 67 26 28 eller på mail aar@koege.dk

 

 

Hvor finder jeg Åben Rådgivning

Åben Rådgivning holder til i sundhedshuset Sundhed, Træning og Rehabilitering på adressen:

Rådhusstræde 10 C, 1. sal
4600 Køge

Yderligere info:
Telefon: 56 67 26 28
E-mail: aar@koege.dk

 

Vi er naturen

Ud i Naturen med Åben Rådgivning:

Kom ud og oplev naturens luner i et uforpligtende miljø og fællesskab. Med gode muligheder for at danne nye relationer, samtidig med at du får frisk luft og sammen sanser og nyder vi naturen. Aktiviteterne skifter efter årstiderne; Sommer-Efterår-Vinter-Forår.

Sommer: Vi cykler fra Værket – Koege ud på nye eventyr. Måske skinner solen og vi cykler til stranden og mærker sandet mellem tærende eller vandet kolde gys – mulighederne er mange. Medbring gerne en drikkedunk og en lille snack.

Tid: Hver anden tirsdag i ulige uger kl. 13.30 – 15.30
Sted: Vaerket-Koege. Sygehus 25b. 4600 Køge

formål: At deltagerne får mulighed for at komme tættere på naturen og derved øge bevidstheden om naturens unikke skattekammer både for krop og sjæl.

Socialt: Mulighed for at komme ud af din lejlighed, i et socialfælleskab imens du er aktivt i Naturen.

Afstressende: Under spontan opmærksomhed scanner vi vores omgivelser og kommer i en tilstand af flow. Tankerne forsvinder og din bevidsthed koncentreres om omgivelserne, hvad ser du-hvad hører du-hvad lugter du. Vi håber at du vil opleve en tilstand af ro i Hjernen. og den tilstand opnås lettere i naturen.

Ricky Winther tlf. 20340114

Se mere

Netværket

Vil du møde andre mennesker.

Kom og bliv en del af vores fællesskab.

Vi mødes hver tirsdag fra kl. 10.00 til 12.00.

Heidi  24 34 79 04

Christian  21 65 94 79

Vi starter dagen med et emne, vi taler ud fra, hvorefter der er masser af tid til at lære mere om hinanden eller sidde og fordybe sig i egne eller andres tanker.

For at høre mere eller melde dig til kan du ringe eller skrive til:

Heidi. heidi.kammersgaard@koege.dk24 34 79 04 / www.kår.dk

Christian.  christian.bruhn@koege.dk /   21 65 94 79 / www.kår.dk

Vi står altid klar til at byde velkommen og skabe en tryg og god stemning.

Når mennesker mødes, kommunikerer og smiler sammen, skabes fællesskaber, forståelse og muligheder.

Netværkets ånd er udsprunget af denne simple tanke.

Vi mødes på Den gule dør, Sygehusvej 25b.

Netværket

Hvor alle kender dit navn!

Se mere

 

VR-Mindfulness

Åben Rådgivning tilbyder som noget helt nyt Virtuel Reality, hvor du har mulighed for at arbejde med dine udfordringer.

Tid: Hver mandag fra kl. 10.30 – 11.30
Sted: Sygehusvej 25b, 4600 Køge

Intentioner:
Et fællesrum hvor man kan få støtte til ro, høre musik/se mindfullnessvideoer, møde ligesindede

Formål:
At forebygge og håndtere tankemylder, ADHD, stress, angst og uro.

Kontakt:     Joan Skovgaard tlf. 20514053 
Ricky Winther tlf. 20340114

Se mere

 

Sammen om livet

Selvmordstanker?

Har du selvmordstanker, så er du ikke alene. 15 % af den danske befolkning har i løbet af deres liv tanker om at tage deres eget liv.

I GRO Roskilde & Åben Rådgivning Køge tilbyder vi et kursus, hvis du har tanker om selvmord:

Sammen Om Livet er et kursus, hvor du får konkrete værktøjer til at håndtere svære følelser og tanker.

Indhold/emner på kurset:

– Giv symptomerne mening

– Kriseplan

– Opmærksomhedsfærdigheder

– Hold ud/Krisefærdigheder

– Følelsesregulering

– Relationsfærdigheder

 

Rammer:

Der er løbende optag på kurset.

Kurset forløber over 6 gange á 2 ½ timers varighed, med mulighed for at gentage kurset efter de 6 gange.

Kurset afholdes i Køge, hver anden onsdag kl. 12–14.30.

 

Kurset, Sammen om livet, er en del af Sundhedsstyrelsens 3 årige projekt, dec. 2022 – dec. 2025, som har til formål at udvikle og implementere en evidensbaseret forebyggende tidlig indsats, til borgere med selvmordstanker.

 

Vil du tilmeldes og/eller vide mere, er du velkommen til at kontakte Åben Rådgivning Køge/Christian eller Jakob på telefon: 5667 2628 eller skrive til aar@koege.dk

 

 

 

Socialt Liv

Et unge tilbud i Køge kommune.

Er du ung og har brug for fællesskab og relationer som har noget tilfælles med dig.

Er du mellem 18 & 35 år

Så Kom og vær med til at skabe et socialt frirum for unge.

Her kan man komme uden krav om deltagelse eller snak.  Man kan være og man kan deltage.

Der er mulighed for at deltage i madlavning om mandagen. Hvor vi efterfølgende spiser sammen. Dette koster 25 kr.

Udover dette, er der både mandag og torsdag

Mulighed for spil, musikrum, kreative ting. Der er plads til nytænkning og mulighed for at være medskaber af det frirum vi har til rådighed.

 

Har du noget du har brug for at få løst noget, et spørgsmål eller andet så hiv gerne fat i enten Joan, Joy Eller Ricky. Så kigger vi på det sammen med dig. Vi er vant til at råd og vejledning.

 

Det er ikke et krav, at man kommer til tiden eller bliver til slut. Her er der plads til dig, og den du er. 

Er du interesseret?

Så tag kontakt til enten Ricky, Joy eller Joan

Mandage 12:00 – 20:00

Torsdage 12:00 – 14:00 

Ved spørgsmål eller mere info kontakt:

Joy: 51293609

Joan: 20514053

Ricky 20340114

 Se mere

Ud af volden – ind i Livet

Er du udsat for fysisk eller psykisk vold? Du er ikke alene.

82.000 kvinder og 43.000 mænd bliver hvert år udsat for fysisk, psykisk vold eller begge.

Ud af volden – ind i livet er et ambulant tilbud til voksne borgere i Køge kommune, som oplever at være udsat for en eller flere former for vold af en partner, tidligere partner, samlever, forælder eller andre som står dem nær.

Ud af volden – ind i livet, består af en sammenhængende forløb af rådgivning og vejledning gennem indledende individuelle samtaler og et samtaleforløb i gruppe.

Med forløbet ønsker vi at støtte dig til et liv uden vold og til det liv du ønsker. Med gruppeforløbet, vil vi gerne give dig muligheden for at møde andre som har haft de samme eller lignende oplevelser som du har og blandt andet støtte dig til at få øje på dine iboende styrker og nedbryde negative tanker som skyld og skam og selvbebrejdelse.

 

Tidligere deltagere fortæller om forløbet:

 

”Jeg føler mig ikke længere så alert når jeg går på gaden”

”Det har været meget værdifuldt at møde andre som har haft de samme oplevelser som mig”

”Jeg har igennem forløbet fundet ud af, at det ikke var min skyld det der skete mod mig”

”Jeg ved ikke hvad jeg havde forventet af forløbet, men jeg har fået en ro som jeg ikke har haft meget længe”

 

For at høre mere om tilbuddet kan du rette henvendelse til Ud af volden– ind i livet ved at ringe til Hegnetslund krisecenter tlf. 5667 2828, tryk 2 for Ud af volden– ind i livet, eller på mail til indilivet@koege.dk

Du kan også henvende dig i Åben Rådgivnings åbningstid mandag til onsdag: 9.00-14.00 torsdag: 12.00-15.00 og 15.30-18.00

 

Min vej videre

Hvor vil jeg hen, og hvad skal jeg arbejde med for at komme derhen? På kurset Min vej videre arbejdes der hver gang med et nyt tema, der kan være med til at afklare, hvad du har behov for at arbejde mere med.

Temaerne er som følger:

1. Mine drømme

Drømme skaber retning, derfor vil vi på kurset arbejde med at du bliver bevidst om dine drømme/mål. Vi arbejder med den proces der ligger i at finde og gå efter et mål, som er meningsfuldt for dig. Hvilke muligheder har du, og hvordan kan de hjælpe dig derhen, hvor du gerne vil være i dit liv.

2. Mit velvære

Det er vigtigt at sætte tid af til ting/oplevelser som gør dig godt, derfor vil vi på kurset rette fokus mod hvad der gør dig godt og du vil blive bevidst om hvor meget, eller hvor lidt, tid du bruger på dette.

3. Mine relationer

Relationer er en vigtig forudsætning for, at vi som mennesker kan udvikle os og trives. Vi har behov for at høre hjemme i et fællesskab og opleve, at vi bidrager til fællesskabet, samtidig med at vi kan hente støtte hos andre. På kurset vil du blive bevidst om egne relationer samt din egen rolle i disse.

4. Min energi – Min struktur

Når dagen starter, er det med en vis mængde af energi, denne skal forvaltes, hvis hverdagen skal være god. På kurset retter vi derfor fokus på din energiforvaltning, struktur og planlægningsværktøjer.

5. Min krop – mit sind

For at kunne tage dig af dit sind må du også kunne tage dig af din krop. Vi retter derfor fokus mod regelmæssige måltider, regelmæssig bevægelse, samt dit søvnmønster.

Der er løbende optag på kurset.

Kurset forløber over 5 gange á 2 times varighed.

Tid: Fredage kl. 9.30-11.30

Sted: Boholtevej 85A, 4600 Køge

For tilmelding og mere information:

mette.pedersen@koege.dk

lisette.braendsgaard@koege.dk

Læs mere

 

 

 

Forandring og balance

Kender du følelsen af at sidde fast i negative tankemønstre? Oplever du, at det kan være udfordrende at håndtere svære følelser? Så er dette kursusforløb måske noget for dig!

Når følelserne overmander os, kan vi udvikle strategier til at håndtere de svære følelser, som er mindre gode for os og dermed også for vores relationer. Disse strategier kan f.eks. udvikle sig til en personlighedsforstyrrelse, et misbrug eller andre psykiske udfordringer, der begrænser vores trivsel og muligheden for at leve det liv, vi ønsker os.

På kursusforløbet skal vi med inspiration fra metoden Dialektisk Adfærdsterapi (DAT), bl.a. arbejde på at blive klogere på vores følelser, tanker og handlemåder. Du vil f.eks. få redskaber til at træne din opmærksomhed, så du bliver bedre i stand til at genkende og håndtere svære følelser og derved opnå bedre balancen hos dig selv og i dine relationer.

I løbet af kurset skal vi bl.a.:

  • Gennem opmærksomhedstræning øve os i at registrere og beskrive følelser og tanker
  • Arbejde med at regulere, acceptere og udholde svære følelser
  • Øve os i at være i og håndtere relationer
  • Træne det at finde balancen mellem accept og forandring

Der er løbende optag på kurset.

Kurset forløber over 16 gange á 2  timers varighed.

Kurset afholdes:

Hold 1: onsdage kl. 09.30-11.30

Hold 2: Tirsdage kl 9.30-11.30 (nyt hold) Opstart tirsdag d. 30/7

Boholtevej 85A, 4600 Køge

Tilmelding og mere information:

 

mette.pedersen@koege.dk

56 67 26 28

jakob.knudsen@koege.dk

56 67 26 28

Lisette.braendsgaard@koege.dk

56 67 26 28

Ricky.winther@koege.dk

56 67 26 28

 

Læs mere

 

Under Åben Himmel

Åben Rådgivning tilbyder nu bål og natur til alle. Kom ud og oplev naturens luner i et uforpligtende miljø og fællesskab. Med gode muligheder for at danne nye relationer samtidig med, at du får frisk luft og nyder naturen i og omkring Herfølge.

Tid: Hver anden onsdag i ulige uger kl. 13.00 – 15.00
Sted: Spejderhytten Herfølge, Bjergvej 5B, 4681 Herfølge

formål:

Mulighed for at komme ud af din lejlighed og bryde med social-isolation samt grobund for nye relationer.

Intentioner:

At lade mennesker og gruppedynamik udvikle sig i sin egen takt uden en tydelig dagsorden, men med fokus på medejerskab fra den enkelte deltager. Der arbejdes ud fra et empowerment perspektiv, hvor deltagerne er med til at udvikle gruppekonceptet – Åben Rådgivning og PVV skaber rammerne, deltagerne indholdet.

Kontakt: Ricky Winther tlf. 20340114

Se mere