Kurser

I Åben Rådgivning kan du tilmelde dig kurser, hvor du har mulighed for i fællesskab med andre, at arbejde med dine udfordringer og samtidig få øje på og styrket dine ressourcer.

Formen vil veksle mellem oplæg, dialog og gruppeøvelser, hvor der lægges stor vægt på dine og de andre deltageres personlige erfaringer og behov.

Alle kurser er gratis for borgere i Køge Kommune.

 

Hvordan tilmelder jeg mig et kursus eller workshop?

Hvis du gerne vil deltage eller have mere information om et kursus eller en workshop i Åben Rådgivning, skal du kontakte Åben Rådgivning på tlf. 56 67 26 28 eller på mail aar@koege.dk

 

 

Hvor finder jeg Åben Rådgivning

Åben Rådgivning holder til i sundhedshuset Sundhed, Træning og Rehabilitering på adressen:

Rådhusstræde 10 C, 1. sal
4600 Køge

Yderligere info:
Telefon: 56 67 26 28
E-mail: aar@koege.dk

Netværket

Vil du møde andre mennesker.

Kom og bliv en del af vores fællesskab.

Vi mødes hver tirsdag fra kl. 10.00 til 12.00.

Heidi  24 34 79 04

Christian  21 65 94 79

Vi starter dagen med et emne, vi taler ud fra, hvorefter der er masser af tid til at lære mere om hinanden eller sidde og fordybe sig i egne eller andres tanker.

For at høre mere eller melde dig til kan du ringe eller skrive til:

Heidi. heidi.kammersgaard@koege.dk24 34 79 04 / www.kår.dk

Christian.  christian.bruhn@koege.dk /   21 65 94 79 / www.kår.dk

Vi står altid klar til at byde velkommen og skabe en tryg og god stemning.

Når mennesker mødes, kommunikerer og smiler sammen, skabes fællesskaber, forståelse og muligheder.

Netværkets ånd er udsprunget af denne simple tanke.

Vi mødes på Den gule dør, Sygehusvej 25b.

Netværket

Hvor alle kender dit navn!

Se mere

 

Sammen om livet

Selvmordstanker?

Har du selvmordstanker, så er du ikke alene. 15 % af den danske befolkning har i løbet af deres liv tanker om at tage deres eget liv.

I GRO Roskilde & Åben Rådgivning Køge tilbyder vi et kursus, hvis du har tanker om selvmord:

Sammen Om Livet er et kursus, hvor du får konkrete værktøjer til at håndtere svære følelser og tanker.

Indhold/emner på kurset:

– Giv symptomerne mening

– Kriseplan

– Opmærksomhedsfærdigheder

– Hold ud/Krisefærdigheder

– Følelsesregulering

– Relationsfærdigheder

 

Rammer:

Der er løbende optag på kurset.

Kurset forløber over 6 gange á 2 ½ timers varighed, med mulighed for at gentage kurset efter de 6 gange.

Kurset afholdes i Køge, hver anden onsdag kl. 12–14.30.

 

Kurset, Sammen om livet, er en del af Sundhedsstyrelsens 3 årige projekt, dec. 2022 – dec. 2025, som har til formål at udvikle og implementere en evidensbaseret forebyggende tidlig indsats, til borgere med selvmordstanker.

 

Vil du tilmeldes og/eller vide mere, er du velkommen til at kontakte Åben Rådgivning Køge/Christian eller Jakob på telefon: 5667 2628 eller skrive til aar@koege.dk

 

 

Ud af Volden

I samarbejde med Social- og Boligstyrelsen deltager Køge Kommune i projektet: Ud af Volden – Ind i Livet.

Ud af volden – ind i livet, er et ambulant forløb som består af støttende rådgivning og vejledning gennem indledende individuelle samtaler og samtaleforløb i grupper. Med forløbet vil vi gerne hjælpe dig til at få et liv uden vold, og støtte dig til det liv du ønsker. Forløbet er for dig som bliver udsat for fysisk, psykisk eller andre typer af vold, af enten din partner, forælder eller anden der står dig nær. Forløbet er også for dig, som har levet med vold i en nær relation, men som fortsat oplever at blive udsat for vold, enten gennem fælles børn eller ved stalking og chikane. Tilbuddet er også for dig, hvor volden helt er ophørt, men du fortsat føler at dine oplevelser med vold påvirker dig og dit liv.

Forløbet er for alle borgere i Køge kommune, uagtet køn, som er eller har været udsat for fysisk, psykisk eller andre former for vold af en partner, samlevende, forældre, stedforældre eller andre som betragtes at stå dem nær.

For at høre mere om tilbuddet kan du rette henvendelse til Ud af volden– ind i livet ved at ringe til Hegnetslund krisecenter tlf. 5667 2828, tryk 2 for Ud af volden– ind i livet, eller på mail til indilivet@koege.dk

Du kan også henvende dig i Åben Rådgivnings åbningstid mandag til onsdag: 9.00-14.00 torsdag: 12.00-18.00 og fredag: 9.00-13.00.

 

Min vej videre

Hvor vil jeg hen, og hvad skal jeg arbejde med for at komme derhen? På kurset Min vej videre arbejdes der hver gang med et nyt tema, der kan være med til at afklare, hvad du har behov for at arbejde mere med.

Temaerne er som følger:

1. Mine drømme

Drømme skaber retning, derfor vil vi på kurset arbejde med at du bliver bevidst om dine drømme/mål. Vi arbejder med den proces der ligger i at finde og gå efter et mål, som er meningsfuldt for dig. Hvilke muligheder har du, og hvordan kan de hjælpe dig derhen, hvor du gerne vil være i dit liv.

2. Mit velvære

Det er vigtigt at sætte tid af til ting/oplevelser som gør dig godt, derfor vil vi på kurset rette fokus mod hvad der gør dig godt og du vil blive bevidst om hvor meget, eller hvor lidt, tid du bruger på dette.

3. Mine relationer

Relationer er en vigtig forudsætning for, at vi som mennesker kan udvikle os og trives. Vi har behov for at høre hjemme i et fællesskab og opleve, at vi bidrager til fællesskabet, samtidig med at vi kan hente støtte hos andre. På kurset vil du blive bevidst om egne relationer samt din egen rolle i disse.

4. Min energi 

Når dagen starter, er det med en vis mængde af energi, denne skal forvaltes, hvis hverdagen skal være god. På kurset retter vi derfor fokus på din energiforvaltning og planlægningsværktøjer.

5. Min krop – mit sind

For at kunne tage dig af dit sind må du også kunne tage dig af din krop. Vi retter derfor fokus mod regelmæssige måltider, regelmæssig bevægelse, samt dit søvnmønster.

Der er løbende optag på kurset.

Kurset forløber over 5 gange á 2 times varighed.

Tid: Fredage kl. 9.30-11.30

Sted: Boholtevej 85A, 4600 Køge

For tilmelding og mere information:

mette.pedersen@koege.dk

lisette.braendsgaard@koege.dk

Læs mere

 

 

 

Forandring og balance

Kender du følelsen af at sidde fast i negative tankemønstre? Oplever du, at det kan være udfordrende at håndtere svære følelser? Så er dette kursusforløb måske noget for dig!

Når følelserne overmander os, kan vi udvikle strategier til at håndtere de svære følelser, som er mindre gode for os og dermed også for vores relationer. Disse strategier kan f.eks. udvikle sig til en personlighedsforstyrrelse, et misbrug eller andre psykiske udfordringer, der begrænser vores trivsel og muligheden for at leve det liv, vi ønsker os.

På kursusforløbet skal vi med inspiration fra metoden Dialektisk Adfærdsterapi (DAT), bl.a. arbejde på at blive klogere på vores følelser, tanker og handlemåder. Du vil f.eks. få redskaber til at træne din opmærksomhed, så du bliver bedre i stand til at genkende og håndtere svære følelser og derved opnå bedre balancen hos dig selv og i dine relationer.

I løbet af kurset skal vi bl.a.:

  • Gennem opmærksomhedstræning øve os i at registrere og beskrive følelser og tanker
  • Arbejde med at regulere, acceptere og udholde svære følelser
  • Øve os i at være i og håndtere relationer
  • Træne det at finde balancen mellem accept og forandring

Der er løbende optag på kurset.

Kurset forløber over 16 gange á 2  timers varighed.

Tid: Onsdage kl. 09.30-11.30 

Sted: Rådhusstræde 10C, 1. sal, 4600 Køge.

Tilmelding og mere information:

 

mette.pedersen@koege.dk

56 67 26 28

 

jakob.knudsen@koege.dk

56 67 26 28

 

Læs mere